+90 0533 293 85 25

Eğitim Materyali Üretimi


Amaçlarımızı gerçekleştirmek için, uzman eğitimci kadromuz, uygulamalı davranış analizi yöntemine uygun eğitim anlayışımız ve yaşamın her alanında engellinin var olduğunu hissettiren sosyal etkinliklerimiz, aile destek gruplarımız ve eğitici etkinliklerimiz yoğun şekilde sürdürülmektedir.

Zihinsel, bedensel, otistik, yaygın gelişimsel bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul uyum sorunları, özel öğrenme güçlüğü problemi olan bireylere uygun eğitim programlarını seçmek ve çağın gerektirdiği fiziksel ve teknik donanımlar kullanarak uygulamak, anne-babalarını problem hakkında bilgilendirmek, danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermektir.

Gelişim süreci içinde genel işlevlerde normalden önemli derecede gerilik, bunun yanında uyumsal davranışlarda yetersizlik gösteren ve fiziksel gelişimlerinde gerilik yaşayan bireylerin zihinsel, ruhsal, sosyal, fiziksel ve özel eğitim alanlarında profesyonel ihtiyaçlarına yönelik;


Öz bakım becerilerini kazandırmak,
Pratik iletişimini ve konuşma becerisini geliştirmek,
Günlük yaşamın gerektirdiği sosyal uyumu sağlamak,
Aileye yönelik sosyal destek,
Sosyal entegrasyon,
Aile eğitimi,
Davranış problemleri,

Fiziksel gelişim alanlarında gerekli rehabilitasyon programlarının hazırlanması ve sunulmasına ilişkin esasları, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, Okuma–yazma gibi temel akademik becerilerini kazandırmak ve geliştirmektir ve farklı gelişen çocukların eğitim çalışmalarında özel eğitimin evrensel ilkeleri hedef alınarak program geliştirmek, çağın gerektirdiği fiziksel ve teknik donanımlarla programları uygulamaktır.

NEDEN ÖZEL EĞİTİM ?

Biliyoruz ki, engelli bir çocuğa sahip olmak, ailelerin yaşamlarını alt üst etmektedir. Karşılaştıkları durumu kabullenmekte zorluk çeken ailelerimiz çoğu zaman toplumdan soyutlanmakta ve ağır bir travma ile baş başa kalmaktadır.

Günümüzün tıbbi olanakları ne yazık ki engelli bireyi sağlığına kavuşturacak düzeyde değildir. Bu durumda engelin
yarattığı gelişim geriliği ile mücadele etmek ve çocuğun sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde hayata geçirecek tek yol özel eğitimdir. Ailenin bu süreçteki en büyük destekçisi ve yardımcısı yine özel eğitimdir.

Engelli çocuğu olan ailelerimizin tıbbi müdahale ile birlikte, erken dönemde özel eğitimden yararlanması çocuğun
geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. Uzun ve zahmetli bir süreç olan özel eğitim "engelli çocuğun toplumsallaşmasının tek yoludur."

Özel Saygın Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tüm imkanları ve uzman personeli ile bu zor
süreçte her zaman yanınızda olacaktır.